Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Међународна обука “Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом”


10.11.2023

У оквиру пројекта “ Ублажавање ефеката и последица KОВИД-19 на најугроженије у друштву са посебним фокусом на старије људе (ACCOP)” 8 & 9. новембра 2023. године у организацији Црвеног крста Србије одржана међународна обука која се тицала Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом. Обуку је држала Љупка Михајловска из Савета за приступачност Србије. Тренингу је присуствовала 21 особа, а присутне је поздравио Мануел Аигнер, аташе Федералног Министарства за социјалну сигурност, здравље и заштиту потрошача и Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије.

Циљеви тренинга били су:

  • Да учесници разумеју зашто постоји Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом UNCRPD) и како је она повезана са другим инструментима о људским правима
  • Да науче о процесу израде UNCRPD-а и укључености организација цивилног друштва (ОЦД)
  • Да се упознају са структуром и садржајем Конвенције, посебно са чланцима и мерама који се односе на насиље и превенцију насиља.
  • Да се упознају са препорукама датим државама чланицама Аустрије, Грузије и Северне Македоније.
  • Да се учесници мотивишу за укључивање у практичну дискусију о искуствима са дискриминацијом особа са инвалидитетом и да препознају даље изазове који се односе на рад са особама са инвалидитетом у организацијама цивилног друштва.