Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Међународни дан смањења ризика од катастрофа


13.10.2023

Данас се у свету обележава Међународни дан смањења ризика од катастрофа.

Црвени крст Србије и организације Црвеног крста у градовима и општинама континуирано сваке године у минимум 20 градова и општина спроводи активности смањења ризика од катастрофа у складу са Националним програмом и Сендаи оквиром за смањење ризика од катастрофа.

Ове године организације Црвеног крста у градовима и општинама спроводе активности са партнерима у локалним заједницама кроз реализацију актвности у оквиру програма ,,Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности’’ у виду:

  • Пленарних предавања у школама;
  • Практичних вежби евакуације у школама и вртићима;
  • Локалних кампања подизања свести о смањењу ризика;
  • Локалних обука за волонтере Црвеног крста и просветне раднике;
  • Превентивно едукативних предавања у школама и вртићима;

Црвени крст Србије доприноси остварењу кључних порука Канцеларије Уједињених нација за смањење ризика од катастрофа:

  • Сиромаштво, неједнакост и дискриминација су узроци и последице растућег ризика од катастрофа.
  • Неједнакост ствара услове који људе чине изложеним и рањивим на катастрофе. Катастрофе такође несразмерно утичу на најсиромашније и најугроженије људе, чиме се погоршава неједнакост.
  • До 2030. године, са тренутним климатским пројекцијама, свет ће се суочити са око 560 катастрофа годишње. Процењује се да ће додатних 37,6 милиона људи живети у условима екстремног сиромаштва због утицаја климатских промена и катастрофа до 2030. „Најгори” сценарио климатских промена и катастрофа ће гурнути додатних 100,7 милиона у сиромаштво до 2030. године.
  • Деструктивна моћ опасности се може спречити да не прерасте у катастрофе кроз пажљиво и координисано планирање које је осмишљено да смањи изложеност људи и рањивост.
  • Потребна су већа улагања у прикупљању и коришћењу различитих података, како би се боље разумели утицаји и изложеност катастрофама и информисање заједница са циљем повећања њихове отпорности на катастрофе.

Црвени крст Србије је у периоду од 2019. до 2022. године различитим превентивно едукативним активностима у области смањења ризика од катастрофа обухватио више од 35.000 деце у школама и вртићима.