Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Међународни дан толеранције


17.11.2023

Поводом 16. новембра Међународног дана толеранције Повереник за заштиту равноправности организовао је конференцију  под називом “Бити стар бити поносан бити свој” на коме је учествовао и Црвени крст Србије. Представница Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић учествовала је на панелу под називом “Ко заступа интересе старијих жена?” која је и модерирала ову сесију. У панелу су учествовале и Вишња Љубичић, Правобранитељица за равноправност сполова Републике Хрватске, Надежда Сатарић, из организације Амитy – Снага пријатељства, Игор Јадровски, из Комисије за превенцију и заштиту од дискриминације Северне Македоније и Бранкица Јанковић, Повереница за заштиту равноправности Републике Србије.

Закључке са панела истакла је Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије. Свакако први закључак је да је тешко дати одговор на питање ко заступа интересе старијих жена. На панелу још једном истакнуто да жене живе дуже у лошијем здрављу, да жене живе дуже у сиромаштву које се годинама акумулира, жене живе дуже у вежем ризику од насиља. Могло се закључити да се јаз у висини плате рефлектује на јаз у висини пензија, жене су током живота морале да праве изборе који су често значили напуштање тржиште рада, неформални, неплаћени рад. Неједнакости током живота се акумулирају па је неопходно водити рачуна о целоживотном циклусу како би старије жене могле да живе у достојанству, а не изложене вишеструкој дискриминацији. Важно је обратити пажњу и на ванредне ситуације и климатске промене где су старије жене додатно под ризиком. Коначно: уколико желимо достојанствену старост неопходно је да имамо старење у свим политикама.