Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Мониторинг посета организацији Лужничке рукотворине ЖЕЦ, Бабушница


04.09.2018

У понедељак 3. септембра 2018. године представници Црвеног крста Србије посетили су организацију Лужничке рукотворине ЖЕЦ из Бабушнице у оквиру мониторинг посете на пројекту „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“ (ТАСИОП). Ова организација је током десет месеци имплементирала микропројекат „Да будемо видљиви“, као део ТАСИОП пројекта и уз подршку Црвеног крста Србије, усмерен пре свега на бољу социјалну укљученост старијиих жена које живе на селу.

Током посете представници Црвеног крст Србије обишли неколико старијих особа које живе саме у селима у околини Бабушнице и уверили се у то колики је изазов побољшати њихову социјалну укљученост. У питању су насеља удаљена од путева, до којих се може доћи само комбинацијом теренског возила и пешачења. У овим селима велики број кућа је напуштен а становништво чине углавном старије жене. Доступност услуга здравствене или социјалне заштите је овим старијим особама отежана, као и различити видови учествовања у животу локалне заједнице.

У оквиру свог микропројекта, организација Лужничке рукотворине ЖЕЦ је радила са овим старијим женама, организујући окупљања, радионице и едукације на тему превенције злостављања старијих. Једна од најважнијих активности је било прикупљање традиционалних и заборављених рецепата по којима оне још увек спремају храну. Ови рецепти су сакупљени у кувар „Лужнички рецеписи“ где су све жене потписане уз рецепте које су дале и на овај начин оне су мотивисане за јаче учешће у животу заједнице. Тиме се јача и њихова свест да овим куваром доприносе локалној заједници и очувању културне баштине свог краја.

Пројекат „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“ реализује се уз подршку Европске уније, Аустријске развојне агенције и Аустријског црвеног крста а њиме у пет држава Западног Балкана координира Црвени крст Србије.