Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

МОНИТОРИНГ ПОСЕТА ПАРТНЕРИМА ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ - TASIOP ПРОЈЕКАТ


18.01.2018

У оквиру пројекта ’’Иницијатива за социјално укључивање старијих особа’’, који је финансиран од стране Европске уније, Аустријске агенције за развој и Аустријског Црвеног крста, а којим координира Црвени крст Србије 16. и 17. јануара 2018. године организована је дводнева посета партнерима из Црне Горе. Циљ посете био је пре свега подршка партнерима и боље упознавање са реализацијом активности у оквиру пројекта. Првог дана посете организован је састанак мреже Dignitas, на коме су свим учесницима представљена методологија истраживања које се спроводи у оквиру пројекта. У питању је Истраживање о положају старијих и њиховим потребама које ће се спровести у 9 општина, са укупно 600 испитаника (упитници, кућне посете и фокус групе). У истраживању ће бити обухваћене старије особе које живе и у урбаним и у руралним срединама. Завршетак истраживања и конференција током које ће се презентовати резултати биће заказана крајем марта. На састанку се дискутовало и о проширењу мреже и о другим будућим активностима. Представник Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић говорила је о људским правима старијих жена и мушкараца. Састанку су присуствовали и представници Министарства рада и социјалног старања, Министарства здравља и Завода за социјалну и дечију заштиту који уједно и подржавају рад мреже у Црној Гори.

Другог дана састанка Црвени крст Црне Горе је као координатор пројекта у Црној Гори потписао уговоре са 12 НВО које су добиле микро пројекте. Пројекти се односе на различите активности намењене старијима и укључују: интерактивне међугенерацијске радионице/дебате, помоћ у школи, израда ручних радова, конференције, компјутерско описмењавање, обуке за старије како да се укључе у рад локалног парламента, изложбе фотографија, панел дискусије, кућне посете, психо-социјална подршка за старије из руралних области, адаптација врта за старије особе, израда сувенира, креативне и едукативне радионице. Сви пројекти обухватају и промоцију путем локалних и националних медија, па ће допринети да старији, али и њихови свакодневни проблеми и потребе буду видљивији у заједници и друштву. Након потписивања уговора, партнери су могли да поставе питања о свему што се тиче реализације, видљивости и правдања пројеката. Поред потписивања уговорa представник Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић упознала је учеснике о пројекту из регионалне перспективе.