Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Пројекат „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током кризе КОВИД-19 и будућих криза“: Мониторинг посета партнерима у Босни и Херцеговини


19.12.2022

У оквиру пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током кризе КОВИД-19 и будућих криза“ који финансирају Европска унија и Аустријска развојна агенција, а којим координира Црвени крст Србије реализована је посета партнерима из Босне и Херцеговине. У периоду од 13. до 16. децембра 2022. године представници Црвеног крста Србије били су у мониторинг посети партнерима: Друштву Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине и НВО Хајде.

 

Први дан посете била је конференција коју је организовала НВО Хајде и Hilfswerk International под називом „Одрживо јачање локалних здравствених система на Западном Балкану: Побољшање здравља старијих особа погођених пандемијом Ковид-19 и пријенос знања мобилне његе и подршке из Аустрије у региону Западног Балкана“. На конференцији је представница Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић говорила о значају неформалних неговатеља и њиховом уделу у дуготрајној нези и да је потребно веће препознавање њиховог доприноса, њихова обука, као и већи број услуга у заједници како би се омогућила боља нега функционално зависним старијим особама.

Наташа Тодоровић, координаторка пројекта и др Милутин Врачевић су током другог дана посете имали састанак са Жаклином Нинковић, Азром Бричић, Едином Ахмагић и Харисом Магрџијом из Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине и разговарали су о постигнутим резултатима и планираним активностима у трећој години, као и изазовима са којима се сусреће њихово Национално друштво. Другог дана посете представници Црвеног крста Србије састали су се са Нином Јашаревић и Надином Плех, представницама НВО Хајде која спроводи део пројекта који се односи на заговарање за увођење услуга дуготрајне неге као и активности здравог старења у партнерству са Центрима за здраво старење. Са партнерима су представници Црвеног крста Србије разговарали о све четири компоненте пројекта: менталом здрављу и здравом старењу, заговарању за услуге дуготрајне неге, помоћи у новцу угроженим корисницима, и реализацији микропројеката на локалном нивоу.