Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

НАМЕНСКИ ЖИРО РАЧУН ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ ЗА ПОМОЋ ПОСТРАДАЛИМА ОД ЗЕМЉОТРЕСА У ХРВАТСКОЈ


30.12.2020

Црвени крст Србије је определио динарски рачун за прикупљање новчаних донација са назнаком „За помоћ становништву пострадалом од земљотреса у Хрватској“ који је јуче погодио средишњи део Републике Хрватске – регију Петриње, Сиска, Глине и околних насеља.

Број рачуна је 200-2627491301033-49, код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.

Црвени крст Србије ће прикупљена средства по утврђивању јасне намене њиховог коришћења у хуманитарне сврхе пренети Хрватском Црвеном крижу.

Црвени крст Србије је у сталном контакту са Хрватским Црвеним крижом који учествује у акцијама спасавања и збрињавања угроженог становништва. Такође, пружа хуманитарну помоћ грађанима у угроженим подручјима који су остали у својим домовима или им је обезбеђен привремени смештај. Хрватски Црвени криж прикупља податке о потребама угроженог становништва у циљу сагледавања њихових потреба о којима ће у најкраћем року известити јавност.

Најефикаснији начин пружања помоћи је путем прикупљања новчаних средстава којима би се обезбедила набавка јасно дефинисаних артикала хуманитарне помоћи и на најбржи начин била достављена онима којима је намењена.

Црвени крст Србије је за случај потребе обезбеђења других артикала хуманитарне помоћи припремио листу сопствених залиха артикала и обратиће се, уколико то буде потребно, друштвено одговорним компанијама да понуде сопствене залихе.

Црвени крст Србије наставља да интензивно прати ситуацију на угроженом подручју, координирано са Хрватским Црвеним крижом, суседним националним друштвима Црвеног крста, као и са Европском канцеларијом Међународног Црвеног крста и о новим информацијама јавност ће бити благовремено обавештена.