Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Национални дијалог о старењу и ејџизму


04.10.2021

Национални дијалог о ејџизму одржан је 27. септембра  у Палати Србије и на њему су учествовали проф.др Драган Радовановић, председник Црвеног крста Србије и госпођа Даница Шмиц волонтер. Дијалог су организовали Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Повереник за заштиту равноправности, а имао  је за циљ да се са једне стране представи Глобални извештај ејџизму, а са друге стране скрене пажња на положај старијих особа широм света. Овом догађају је присуствовала и регионална директорка UNFPA Алана Армитаж.

Председник Црвеног крста Србије истакао је да се против ејџизма боримо пре свега инклузивним јавним политикама, едукацијама свих релевантних чинилаца у заједници и наравно кампањама, али не мање значајно је управо развијање различитих програма на локалном нивоу и промовисањем доприноса различитих генерација кроз међугенерацијску солидарност и међугенерацијску размену, и управо то ми негујемо у Црвеном крсту Србије у свим нашим програмима и пројектима. Изградња „Друштва за све генерације“ треба да буде циљ коме тежимо, јер то је друштво које цени допринос свих својих чланова без обзира на године, а управо борба против старосне дискриминације, стереотипа и предрасуда почиње на нивоу локалне заједнице у породици, у улици у којој живимо, у окружењу у коме радимо, али и у организацији у којој волонтирамо каква је Црвени крст.

Госпођа Даница Шмиц истакла да се волонтирањем и развијањем солидарности међу људима ми управо боримо против ејџизма.