Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Обележавање Међународног дана волонтера и Недеље људских права


06.12.2018

У просторијама ЕУ Инфо центра, а у организацији Црвеног крста Србије у сарадњи са Тимом Уједињених нација за људска права у Србији, 5. децембра 2018. године одржана је панел дискусија: Шампиони волонтирања и људских права. Тема панел дискусије била је „Старије особе и волонтеризам“ и кроз њу је спојено обележавање Недеље људских права и обележавање Међународног дана волонтера.

У панел дискусији су учествовали волонтери Црвеног крста Србије, старије особе које су ангажоване у организацијама које су чланице мреже ХуманаС и студенти.

Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије је говорила о волонтирању и његовом односу са концептом  људских права али и достојанством, које је основа на којој почива читав дискурс о људским правима. Она је такође истакла да на глобалном нивоу, а 70 година након усвајања Универзалне декларације о људским правима и уз разне потписане међународне споразуме који се баве спречавањем дискриминације различитих друштвених група по разним основама, и даље не постоји међународни инструмент посвећен забрани дискриминације на основу година и заштити људских права старијих особа. Она је такође истакла да увек треба имати на уму да су старији изузетно хетерогена друштвена група која обухвата особе које су одрастале у потпуно различитим епохама и друштвеним контекстима и да су њихове потребе, интересовања и потенцијали међусобно веома различити. Третирање старијих као хомогене групе води до неефикасних јавних политика и ултимативно угрожава њихова људска права и достојанство.

Мирослава Матић, старија волонтерка Црвеног крста Србије је говорила о борби за људска права старијих од глобалног до локалног нивоа говорећи о свом учествовању у заговарачким активностима за усвајање Нове Декларације Уједињених нација о људским правима старијих.

Даница Шмиц, старија волонтерка Црвеног крста Србије је говорила о волонтирању у заједници и свом богатом, вишедеценијском искуству волонтерке Црвеног крста Србије која и  у деветој деценији живота активно помаже старијим особама у својој заједници да преброде многе животне тешкоће и учествује у заговарачким акцијама.

Надежда Сатарић из удружења Amity – Снага пријатељства је говорила о волонтирању и грађанском активизму.

Представници Мреже истраживача социјалних прилика – ИСП Евергреен,  проф. др Миле Милосављевић и проф. др Дејан Сумрак су говорили о томе како волонтирање појачава видљивост људских права старијих и томе да се право на целоживотно учење остварује кроз волонтирање. Млада волонтерка Мреже истраживача социјалних прилика – ISP Evergreen Теодора Хрњаковић је причала на тему волонтирање и социјална кохезија;

Милош Тодоровић, студент антропологије говорио је о волонтирању из перспективе животних токова, подвлачећи да кроз волонтирање он упознаје волонтере припаднике различитих генерација, различитих професија и социјалног контекста, што му даје могућност да ствари посматра из перспективе коју иначе не би имао. На овај начин он изграђује себе као личност и припрема се за будући професионални живот.