Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

ОБЕШТЕЋЕЊЕ ЗА РОБОВЕ И ПРИНУДНЕ РАДНИКЕ НАЦИСТИЧКОГ РЕЖИМА


01.09.2023

Пријава захтева за надокнаду за ропски рад током Другог светског рата је трајала од 2000. до 2001. године.

Дана 12. августа 2000. године ступио је на снагу немачки закон о исплати обештећења бившим робовима радницима, принудним радницима као и извесним категоријама жртава национал-социјалистичке неправде.

Захтев за обештећење подносио се Међународној организацији за миграције (ИОМ), а крајњи рок за пријаву је био 11. август 2001. године.

Према немачком закону:

ИМАЈУ ПРАВО НА ОБЕШТЕЋЕЊЕ:

• Робови радници у концентрационим логорима

• Принудни радници у компанијама или јавном сектору

• Принудни радници у пољопривреди

• Жртве личних повреда

• Родитељи деце која су преминула у логорима

• Особе које су претрпеле губитак имовине

• Наследници 

 

НЕМАЈУ ПРАВО НА ОБЕШТЕЋЕЊЕ:

Наследници особа које су преминуле пре 16. фебруара 1999. године

РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ: Немате право на обештећење ако сте ви или особа на чије име улажете захтев били ратни заробљеник, односно припадник војске Краљевине Југославије који је ухапшен 1941. године и одведен у заробљеничке логоре (Сталаг или Офлаг).