Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Обука за пружање неформалне неге у Црвеном крсту Црне Горе


31.05.2022

Црвени крст Србије је у периоду од 27. до 29. маја у Сутомору одржао обуку за 14 едукатора и едукаторки Црвеног крста Црне Горе и општинских организација Црвеног крста Бар, Бијело Поље, Цетиње и Никшић на тему „Подршка неформалним његоватељима“. Ово је била активност предвиђена сарадњом у оквиру пројекта „Иновативне услуге у локалној заједници И-ЦЦЦ“ који финансира Европска унија, а кофинансира Аустријска агенција за развој и у оквиру ког се оснажују локалне заједнице за пружање подршке старијим особама, а поготово оне са дијагнозом деменције, кроз иновативне приступе.

Циљ обуке је био стицање знања из области основних принципа неге коју пружају породични и неформални неговатељи, са свешћу да су баш они ти који највише времена проводе уз старије особе и особе са дијагнозом деменције и да је неопходно да они буду упознати са најчешћим проблемима и променама које доносе старије животно доба и когнитивно опадање, као и са најчешћим хитним стањима код старијих особа. Обука је велики нагласак ставила на вештине комуникације као есенцијалне за ову врсту неге, поготово ако се негује особа са дијагнозом деменције, а поред тога се бавила превенцијом падова, одржавањем личне хигијене корисника и, не мање важно, превенцијом синдрома сагоревања код самих неговатеља а који може озбиљно да утиче на квалитет неге, здравље самог неговатеља али и ризик од злостављања.

Обуку су креирали и одржали експерти Црвеног крста Србије, Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић.