Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Обука из прве психолошке помоћи за психологе запослене у Министарству одбране


25.06.2021

Од 21. до 23. јуна Црвени крст Србије је у складу са меморандумом о сарадњи потписаним са Министарством одбране републике Србије 2020. године одржао обуку из психолошке прве помоћи и за психологе запослене у Министарству и Војнобезбедносној агенцији. Обуци је присуствовало 12 психолога, Током обуке представљене су основе психолошке прве помоћи са нагласком на пружању ове форми подршке у ванредним ситуацијама.

Током три дана едукација је обухватила:

  • Фасилитирање обуке из психолошке прве помоћи за различите циљне групе
  • Принципи и упутства за пружање психолошке прве помоћи
  • Психолошка прва помоћ у ванредним ситуацијама
  • Психолошка прва помоћ за појединце и групе
  • Умиривање појединаца и малих група под стресом
  • Када вршити упућивање и шта радити ако нема никог да се на њега упути
  • Кризе и реакције на кризе
  • Превенција синдрома сагоревања, брига о себи и узајамна подршка међу пружаоцима психолошке прве помоћи

Црвени крст Србије и Министарство одбране потписали су споразум о сарадњи почетком 2020 године која подразумева већу сарадњу у областима психолошке прве помоћи и психосоцијалне подршке.

Ова едукација представља део циља Црвеног крста Србије психолошка прва помоћ за све, јер она представља важан аспект менталног здравља.

У наредном периоду ова сарадња ће се проширити и организовањем обука које ће се бавити сексуалним и родно-заснованим насиљем.