Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Обука из Психолошке прве помоћи за партнере у пројекту „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих криза“


24.02.2021

Црвени крст Србије је прошле недеље, 18. и 19. фебруара организовао онлајн обуку за партнере на регионалном пројекту „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих криза“. Овај трогодишњи пројекат има за циљ да се повећа капацитет одговора цивилног друштва на Западном Балкану на актуелну пандемијску кризу и будуће кризе, те да се посебно стави акценат на заштиту менталног здравља и изградњу отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом да превазилазе изазове са којима се суочавају: усамљеност, изолованост, недостатак комуникације, а који могу довести до погоршања њиховог менталног здравља.

У обуци је учествовало 14 особа из партнерских организација из Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније и Косова*, а први део се односио на податке о менталном здрављу старијих особа и особа са инвалидитетом и ризицима за његово погоршање у току COVID-19 пандемије али и у будућим кризама. С обзиром да је епидемија довела до значајних губитака у животима многих, губитака вољених особа, социјалних контаката, могућности за социјализацију, могућности за целоживотно учење, губитка финансијске сигурности, те да само они који су дигитално писмени могу да одрже неки ниво комуникације са другима, важан сегмент едукације био је део који се односи на суочавање са губицима и на туговање и начинима за њихово превазилажење.

 

Други дан обуке односио се на практичну обуку о конкретном пружању психолошке прве помоћи на даљину а које ће се у оквиру пројекта радити у 30 локалних заједница у региону током првих 15 месеци и која ће касније, у складу са развијањем епидемиолошке ситуације бити трансформисана у директну подршку као и у развијање концепата здравог старења и здравих стилова живота за особе са инвалидитетом у локалним заједницама. Ово је само прва од едукација на ову тему а које ће се наставити током пројекта за запослене и волонтере на пројекту. Обука је обухватила презентације, као и интерактивни рад по групама а учесници су пре ње били у обавези да мапирају своје досадашње активности из области менталног здравља током одговора на панедмију.

Предавачи су били др Јована Бјекић, Наташа Тодоровић и Милутин Врачевић, пројектом координира Црвени крст Србије а подржан је од стране Европске Уније, Аустријске развојне агенције и Аустријског Црвеног крста.

(Косова* - "Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.“)