Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Одржана обука у оквиру Програма борбе против трговине људима


09.09.2019

Према исказаним потребама сагледаним током процеса евалуације Програма борбе против трговине људима и приликом лиценцирања тренера, Црвени крст Србије је, у периоду од 7. до 8. септембра 2019. године на Златибору организовао семинар додатне едукације са циљем оспособљавања волонтера за полагање испита лиценцирања за звање тренера у Програму борбе против трговине људима.

Током обуке, волонтери су имали прилику да унапреде своје знање и вештине које су потребне за полагање испита за сертификат о звању тренер за вршњачку едукацију у оквиру Програма борбе против трговине људима.

Обуци је присуствовало 13 волонтера из Организација Црвеног крста у градовима и општинама: Врбас, Зрењанин, Лазаревац, Ниш, Нови Београд, Параћин, Свилајнац, Стари град и Суботица.