Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Округли сто „Право на старост – насиље над старима“


07.10.2021

Током 1. октобра Међународног дана старијих особа представник Црвеног крста Србије узео је учешће на округлом столу „Право на старост – насиље над старијима“ који је организовао Покрајински заштитник грађана. На округлом столу учествовали су стручњаци из области права старијих особа, представници Министарства унутрашњих послова, полицијских управа са територије АПВ, представници центара за социјални рад, Вишег јавног тужилаштава у Новом Саду, Покрајинског завода за социјалну заштиту, Црвеног крста – представници локалних организација са територије АПВ, домова за старије и пензионере.

Према подацима до којих је у својим истраживањима дошао Покрајински заштитник грађана – омбудсман, крива насиља над старијим особама од 2018. па до данас се знатно повећала. Једна од добијених анализа указује да је најприсутније психичко насиље над старијим особама док је према анализи праћења извештавања електронских медија утврђено да су медији највише извештавали о физичком насиљу. Жртве насиља су жене  и то у много већем проценту него што су то мушкарци старије животне доби.

Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије која је позвана као експерт говорила је о типовима, преваленцији и ризику од насиља над старијим особама. Важан део њеног предавања односио се на проблем зашто старије жене не пријављују насиље и које су то препреке са којима се старије жене суочавају када желе да остваре своја права, пре свега парво на сигурност и живот без насиља. Не треба заборавити да је насиље над старијима јавно-здравствени проблем, проблем родне равноправности и кршења људских права. А највећу ризик од насиља је функционална зависност, године, социјална изолација, оптерећење негом и социјалне норме.