Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

ОСНАЖИВАЊЕ МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКИХ ВЕЗА


21.09.2022

Црвени крст Србије и удружење Хелп Нет вас позивају на конференцију поводом презентације резултата пројекта „Оснаживање међугенерацијских веза“ који је спровео Центар за подршку и инклузију HELP NET у сарадњи са Центром за социјални рад Хорелица из Словачке, Европском групацијом за територијалну сарадњу TRITIA из Пољске, и асоцијацијом TRIANON из Чешке, а уз подршку Међународног Вишеград Фонда. Конференција ће бити одржана у четвртак 22. септембра 2022. год. са почетком у 11 часова у Свечаној сали Црвеног Крста Србије на првом спрату, Симина 19, Београд.

Пројекат „Оснаживање међугенерацијских веза“ има за циљ да омогући међусобно приближавање генерација путем одржавања дијалога као важне методе у демократском друштву, као и перформанса „Причам ти причу да ме упознаш“.

У оквиру овог пројекта, млади и старији су унапредили своје разумевање о погледима других генерација, учили и усвајали форме комуницирања које им нису свакодневно блиске. Старији волонтери Црвеног крста Србије су учествовали у дебатама и фокус групама организованим у току пројекта. Након сваке дебате креирани су закључци који су послужили за компаративну анализу - представљање сличности и разлика у ставовима генерација у различитим државама што је резултирало изради Брошуре - Анализа дебата – међугенерацијских дијалога. У оквиру овог пројекта брендиран је постојећи сајт медјугенерацијскасолидарност.рс захваљујући чему је добио интернационални карактер.

Подаци прикупљени у оквиру пројекта, закључци и препоруке до којих се дошло, служиће свим државама учесницама пројекта као основа за развој јавних политика у овој области, националних стратегија и акционих планова, као механизам за унапређење међугенерацијског дијалога и пример добре праксе за промоцију међугенерацијске солидарности.

У оквиру конференције биће приказа и кратки филм направље у току пројекта.

Међу говорницима на конференцији биће Бранкица Јанковић, Повереница за заштиту равноправости, Муамер Бачевац, председник Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије, као и Наташа Тодоровић, стручни сарадник Црвеног крста Србије

За додатне информације можете се обратити на телефон Црвеног крста Србије 0112622121 или 0628801531 (Наташа Тодоровић).