Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Положај старијих жена у Србији - предавање за студенте Факултета политичких наука


26.04.2022

У оквиру предмета Социјални рад са старима на Факултету политичких наука гостујући предавач на вежбама у четвртак 21. априла 2022. године била је Наташа Тодоровић, стручна сарадница Црвеног крста Србије и том приликом говорила је о положају старијих жена.

Жене у Србији живе дуже од мушкараца али такође живе и са здравственим тешкоћама. Због родних неједнакости у различитим животним фазама жене имају и неповољније материјалне услове живота у старости, посебно ако остану саме. Такође су присутне и родне разлике у пензијама и оне рефлектују родне неједнакости са тржишта рада и последица су дужине радног стажа и висине примања, које су такође биле у корист мушкараца.

Родне разлике у сиромаштву такође су изражене. У популацији млађој од 65 година жене имају нешто нижу стопу ризика од сиромаштва него мушкарци, док је у старијој популацији управо супротно – ризици од сиромаштва већи су међу женама него међу мушкарцима.

Родне разлике у Србији изражене су и у погледу материјалне депривације. У овој области родни се јаз, такође, другачије испољава у млађој и старијој популацији. Међу становништвом старости до 64 године тешка материјална депривација нешто је више заступљена у мушкој него женској популацији, док је међу старијим особама већа заступљеност тешко материјално ускраћених међу женама него међу мушкарцима. Најстарије жене су и најизложеније тешким облицима материјалне ускраћености.

Када се посматрају појединачни елементи материјалне депривације, још се јасније види да ресурси у домаћинству нису једнако дистрибуирани и да су праксе задовољења потреба изразито родно обележене. Жене чешће него мушкарци пријављују ускраћеност потреба различите врсте. Оне чешће нису у могућности да самостално троше мање количине новца без консултација са другима, да приуште одлазак на спортске или културне догађаје, да се окупе на пићу или оброку са пријатељима или породицом, да замене изношену одећу и чешће немају два пара обуће.

Мушкарци стари 65+ имају 8,3 сата слободног времена током дана, а жене 7,4 сата. Жене имају мање слободног времена, јер су оне углавном неформални неговатељи или чувају унучиће. За разлику од старијих мушкараца жене веома мало времена дневно посвете спорту, вежбању или шетњи. Овим рекреативним активностима које су значајне за физичку кондицију и опште физичко здравље више се посвећују мушкарци, који током дана одвоје у просеку 40 минута за ове активности, наспрам само 15 минута које одвоје жене.

Потребно је улагати у здраво старење током целог животног циклуса и борити се против дискриминације над старијим женама како би се обезбедило достојанствено старење.