Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Положај старијих особа у региону


12.10.2021

У оквиру обележавања 1. октобра у Босни и Херцеговини стручна сарадница Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић учествовала је преко видео линка на Првој међународној конференцији о положају и нези старијих особа “Славимо живот”. Конференцију је организовао Хилфсверк и Хилфсверк Кућа подршке и НВО Хајде у Сарајеву 30. септембра 2021. године. Наташа Тодоровић говорила је о томе каква је ситуација са дуготрајном негом у региону Западног Балкана и корацима који се предузимају у оквиру пројекта COVID 19 Resilience. Она је истакла да имајући у виду да је потреба за услугама дуготрајне неге у каснијим фазама живота све већа услед постепеног погоршања здравственог стања, може се предвидети да ће потреба за овим услугама нагло порасти у будућности.

Један од изазова је да су услуге дуготрајне неге за старије особе у региону фрагменитсане и раштркане између система социјалне заштите, здравствене заштите и пензијског осигурања. Други изазов је капацитет постојећих формалних услуга али и  тзв. паукова мрежа система – корисник мора да за услуге намењене старијима иде у неколико различитих институција. Услед недовољног приступа формалним услугама, старије особе и њихове породице трпе значајно финансијско оптерећење јер траже услуге на неформалном тржишту рада где су пружаоци ових услуга потпуно неуређени, немају формалну обуку и наплаћују тржишне цене. То утиче на финансијску сигурност старијих људи који имају потребе за таквим услугама. У оквиру пројекта COVID 19 Resilience који се реализује уз подршки Европске уније и Аустријске агенције за развој, завршено је истраживање везано за доступност услуга дуготрајне неге и сада се креће са заговарањем за развој ових услуга у региону.