Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

ПОМОЋ ПОСТРАДАЛИМА У ГРЧКОЈ


25.07.2018

Црвени крст Србије отворио је наменски динарски рачун за прикупљање средстава помоћи угроженом становништву Грчке.
Број рачуна је 205-32824-71, позив на број 6026 355 0000, модел 00, код Комерцијалне банке АД Београд.

Црвени крст Србије је у сталном контакту са Грчким Црвеним крстом и на основу њихове процене апелује се да се помоћ прикупља у новцу како би се одговорило на најхитније и најприоритетније потребе угроженог становништва.

Црвени крст Србије ће у случају исказаних потреба Грчког Црвеног крста, у складу са својим капацитетима, одговорити и на друге захтеве.