Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Помоћ старијима на селу


28.12.2022

КОВИД нам је послужио да добијемо увид у то колико је новчана помоћ као вид хуманитарне помоћи за старије ефикасна у ванредним ситуацијама и посебно продуженим кризама. Искуство из претходних хуманитарних интервенција показало је да је свега три процента хуманитарне помоћи прилагођено потребама старијих па је новчана помоћ начин да сами старији задовоље своје приоритетне потребе, без тога да их неко други одређује у њихово име. Показало се да у кризама као што је КОВИД, када инфраструктура у друштву није компромитована, старијим особама хуманитарна помоћ у виду кеша заправо помаже да далеко боље задовоље своје потребе, али такође омогућава да се донекле ублажи екстремно сиромаштво старијих, у складу са идејом да нико не сме бити заборављен.

Економски опоравак након кризе изазване пандемијом КОВИД најспорији је у удаљеним и руралним областима. Црвени крст Србије је, захваљујући подршци коју је пружио Популациони фонд Уједињених нација (УНФПА) био у могућности да у пет општина на југу Србије подели новчану помоћ за 70 најугроженијих старијих домаћинстава. Ради се о старијим  особама које немају никаква  или имају минимална примања, живе на селу, саме или у пару имају преко 75 година и функционално су зависне. Одабране су општине са високим индексом старења и јако израженом депопулацијом а што старије особе на селу ставља у посебно тешку ситуацију. Новчана помоћ је због тога њима намењена како би сами могли да одаберу приоритетне потребе које ће задовољити, било да се ради о набавци огрева или лекова, било да је у питању потреба за услугама здравствене заштите којима не могу приступити на време без плаћања.

У оквиру имплементације овог пројекта, представници Црвеног крста Србије и УНФПА посетили су неке од корисника у селима у околини Зајечара, а који је једна од демографски најстаријих општина у земљи, и разговарали са њима о њиховим најизраженијим потребама и како ће их ова новчана помоћ задовољити.