Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

ПОСЕТА ХРВАТСКОМ ЦРВЕНОМ КРИЖУ


19.03.2018

Поводом доношења новог Закона о трансфузијској медицини и реформи трансфузилошке службе у Републици Србији, Црвени крст Србије је разменио искуства са колегама из Хрватског Црвеног крижа с обзиром на чињеницу да је ово национално друштво у претходним годинама имало сличне околности а који се односе на мотивацију грађана за добровољно давање крви.

Четворочлана делегација Црвеног крста Србије под вођством др. Милутина Михајловића, потпредседника Црвеног крста Србије и председника комисије за добровољно давање крви, била је у дводневној студијској посети Хрватском Црвеном крижу.    

Након обиласка Средишњег уреда Хрватског Црвеног крижа, делегацију су примили председник Хрватског Црвеног крижа др. Јосип Јелић и Роберт Маркт, извршни председник Хрватског Црвеног крижа.    

Црвени крст Србије  се уверио у  примере добре праксе у раду службе добровољног даривања крви при ХЦК, а посебно оне који се тичу промоције добровољног давања крви,  уручења високих признања и организовања редовних акција давања крви.   

Делегација је присуствовала акцији добровољног давања крви која је организована у  простору Градског друштва Црвеног крижа Загреб. Такође, одржан је и састанак с представницима стручне службе за ДДК и сарадника из Друштва Црвеног крижа Приморско-горанске жупаније, Градског друштва Црвеног крижа Копривнице и Градског друштво Црвеног крижа Загреб, због размене искустава о ДДК у локалној заједници.