Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Посета Kаритаса Црвеном крсту Србије


09.11.2023

У уторак 7. новембра 2023. године Црвени крст Србије посетило је 7 представница Caritas-a Бања Луке и Caritas-a Мостара и представница Caritas-a из Аустрије. Циљ посете био је да се упознају са радом Црвеног крста и мреже Хуманас.

Важна тема била је заговарање за достојанствено старење кроз промену јавних политике које ће рефлектовати старење у свим политикама почев од социјалне сигурности и здравља, преко запошљавања, образовања, транспорта, међугенерацијске солидарности. Посебна тема био је положај особа које болују од деменције и њихових неформалних неговатеља. Стручни сарадници Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић презентовали су едукативне материјале и истраживања која су спроведена у овој области. Представници Caritas-a су такође презентовали свој рад у овој области и изазове са којима се сусрећу. Ови изазови су карактеристични су не само за Србију и Босну и Херцеговину већ су глобални и то је могућност за сарадњу која би подразумевала заговарање на региналном и глобалном нивоу.