Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Превенција насиља над старијим женама (EmPreV)


22.06.2020

У оквиру пројекта “Оснаживање старијих жена: превенција злостављања кроз промену социјалних норми у Србији и Аустрији (EmPreV)” у просторијама Црвеног крста Сомбора организоване су две фокус групе чији је циљ био да се прикупе информације о насиљу над старијим женама. Свака група имала је по десет учесница, у првој су биле особе старије од 65 година, а у другој групи биле су жене старости од 30 до 64 година старости.

Током разговора у оквиру фокус група прикупљени су подаци од жена различитих генерација о насиљу над старијим женама, колико је овај феномен распрострањен, да ли знају неки пример насиља над старијим женама у својој средини. Такође жене су говориле о томе зашто се насиље не пријављује, ко су најчешћи насилници и шта су ризици који доводе до насиља. Врло важан део фокус групе била је дискусија о томе на који начин систем иИи различити делови система штите старије жене или не штите и шта је то што треба унапредили да би се старије жене заштитиле.

Закључак је свакако да социјална укљученост у активности заједнице може да буде превентивни фактор, али такође и едукација старијих жена о томе како препознати насиље и коме пријавити.

Овај пројекат реализује су у партнерству са Аустријским Црвеним крстом и Институтом за истраживање конфликта из Аустрије, а финансиран је од стране Европске уније и Аустријске агенције за развој.