Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Превенција трговине људима међу мигрантима и домаћим становништвом


01.02.2024

Црвени крст Србије je,  према плану а уз финансијску подршку Швајцарског црвеног крста у периоду од 29. до 31 јануара  2024.  године организовао  обуку  са циљем  сензибилисања  професионалаца који у свом раду могу доћи у контакт са потенцијалним жртвама трговине људима. Циљ обуке је развој знања и могућности препознавања индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима и усвајање начина правовременог и адекватног реаговања  ради смањења ризика од трговине људима. 

Обуци је присуствовало 20 полазника, из Организација Црвеног крста Бујановац, Босилеград, Кикинда, Лозница, Обреновац, Палилула, Пирот, Суботица, Тутин и Црвеног крста Србије који редовно организују активности превенције трговине људима међу мигрантима и домаћим становништвом а у свом раду могу доћи и у контакт са жртвом трговине људима.  

О прелиминарној идентификацији потенцијалних жртава, индикаторима који указују на проблем, адекватној реакцији и пријављивању сумње, обезбеђивању подршке жртвама као и о функционисању националног механизма упућивања учеснике су упознале Вања Флорић и Марија Будимировић,  сараднице из  Центра за заштиту жртава трговине људима.

Састанак који је водила Јелена Анђелић, координатор Прогама борбе против трговине људима омогућио је и евалуацију  спроведених активности, размену примера добре праксе, међу представницима Организација Црвеног крста које раде у срединама у којима се налазе центри за мигранте, и договор о будућем раду.