Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Предавања за студенте


30.12.2020

У оквиру сарадње Црвеног крста Србије и Филозофског факултета у Нишу 29. децембра одржано је друго предавање за студенте социјалног рада и социјалне политике. Студенти су се упознали са програмима које спроводи Црвени крст Србије, а који су намењени старијим особама. Поред описа различитих активности у оквиру Програма бриге о старијима и група самопомоћи, студенти су добили информације и о активности током пандемије, о начинима како су се активности прилагодиле новим околностима. Такође значајни део предавања биле су и информације о значају партнерстава и координације свих актера у локалној заједници и потреби да се поред конкретних услуга и подршке старијим особама мора радити на заговарању и промени јавних политика како би се оне унапредиле и како би се омогућило достојанствено старење, али и развила међугенерацијска сарадња.

Пре овог прво предавање било је одржано 24. новембра, а тема је била насиље над старијим особама, односно: врсте насиља над старијима, преваленција у свету и Србији, фактори ризика и превенција. Значајан део предавања био је насиље над старијим женама.

Предавања су држали стручни сарадници Црвеног крста Србије, Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић.