Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Предавање “Злостављање старијих особа” у Суботици


05.02.2020

У просторијама Црвеног крста Суботице 3. фебруара одржано је предавање на тему “Злостављање старијих особа”, предавање је било намењено старијим особама, али и волонтерима и запосленима у Црвеном крсту. О феномену, распрострањености типовима и факторима ризика, као и о начинима како се заштитити од злостављања говорила је Наташа Тодоровић стручни сарадник у Црвеном крсту Србије.

Злостављање старијих представља јавноздравствени и друштвени проблем који се недовољно пријављује тако да број пријављених представља врх леденог брега. Према подацима Светске здравствене 1 од 6 старијих особа доживи злостављање, а 1 од 24 пријави насиље.

Током предавања посебно је истакнута вулнерабилност старијих жена и који су то ризици који старије жене чине рањивијима. Такође је представљен план будућих активности Црвеног крста Србије у оквиру ЕмПреВ пројекта који има за циљ јачање одговора система на насиље кроз препознавање феномена, ефикаснију заштиту и јачање старијих жена.

Предавању је присуствовало преко 50 особа чланова Удружења пензионера из Суботице, младих волонтера и запослених у Црвеном крсту Суботице.