Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Предавање на тему злостављања старијих особа, Сомбор


14.10.2019

Предавање на тему злостављања старијих особа одржано је 26. септембра 2019. године у просторијама удружења пензионера Сомбор, а у сарадњи са Црвеним крстом Сомбора и под покровитељством скупштине Града Сомбора. Овом предавању је присуствовало више десетина пензионера, градски већник задужен за област здравства и социјалне заштите, др Далибор Форгић, као и секретарка Црвеног крста Сомбора, Биљана Клипа, а на тему злостављања говорила је Наташа Тодоровић, стручни сарадник Црвеног крста Србије, психолог са великим искуством у раду на тему старења и старијих, као и управо на тему злостављања старијих особа где је коаутор више научних радова и публикација.

Једна од важних карактеристика злостављања старијих је да је ово тема о којој се не говори. Она је један од последњих друштвених табуа, форма родно заснованог насиља за коју се и даље сматра да је породична ствар у коју други не треба да се мешају. Током предавања, Наташа Тодоровић је говорила о различитим типовима ове врсте злостављања: физичком, психичком, финансијском, сексуалном злостављању као и о занемаривању, објашњавајући како га препознати, коме се обратити за помоћ и слично. Њене препоруке обухватају промену породичног и кривичног закона како би се старије особе препознале као особе под посебним ризиком од злостављања, али и промену слике о старијима и старењу како би се уврежене предрасуде које могу довести до насиља и злостављања искорениле, те подршку неформалним неговатељима како би се смањио ризик од њиховог сагоревања а тиме и од злостављања старијих.