Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Предавање у Суботици о насиљу над старијим особама


11.05.2023

Црвени крст Суботице је током недеље Црвеног крста 9. маја 2023. године организовао предавање на тему насиље над старијим особама. Ово предавање је било у оквиру пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током кризе Ковид-19 и будућих криза“, финансираног од стране Европске уније и Аустријске развојне агенције. Предавање је одржала координаторка пројекта и стручна сарадница у Црвеном крсту Србије Наташа Тодоровић, а учесници су били станари Геронтолошког центра Суботица.

Преко 30 старијих особа добило је информације о формама насиља над старијима од којих су неке веома специфичне и погађају превасходно старије особе, а поготово старије жене. Представљени су и главни индикатори насиља над старијима, како би могли да га препознају када се оно дешава – другима али и њима самима – а посебан део предавања односио се на то како се насиље пријављује и на који начин је могуће тражити подршку за себе или другу старију особу погођену неким од типова насиља.