Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Представници Црвеног крста Србије на састанку „Нова сазнања о целоживотном злостављању у старости: интерсекционална перспектива“, Универзитет Хаифа, Израел


13.09.2022

Представници Црвенг крста Србије, Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић су 5. и 6. септембра на Хаифа Универзитету у Израелу учествовали у раду радне групе која се бавила насиљем над женама током целоживотног циклуса. Ова интернационална радна група, састављена је од експерата на глобалном нивоу, углавном академских професора који се дуги низ година баве овом темом, чији је фокус рада насиље над старијим женама/ старијим особама и његова превенција. Састанак је организован под називом „Нова сазнања о целоживотном злостављању у старости: интерсекционална перспектива“.

Представници Црвеног крста Србије су у оквиру рада групе приказали резултате недавног истраживања “Насиље над старијим женама на Западном Балкану, Молдавији и Украјини”. Ово истраживање је настало на основу базе података из истраживања које је спровео ОЕБС 2018. године под називом „Добробит и безбедност жене“. Базу је ОЕБС уступио Црвеном крсту Србије, а студијом су обухваћене: Србија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Молдавија, Украјина као и Косово.* Истраживање показује да је 16,7% жена старијих од 65 година доживело насиље у последњих 12 месеци. За многе од њих ово је наставак насиља које су трпеле током живота, јер истраживање такође показује да је 56,2% жена старијих од 65 година доживело неки облик насиља од своје 15. године.

* Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом СБ УН 1244/1999 и Мишљењем Међународног суда правде о проглашењу независности Косова

Током рада истакнуто је да су истраживања показала да постоји повезаност између насиља у детињству и ризика од насиља над старијим зенама: 18,4% старијих жена са искуством насиља у детињству претрпело је партнерско а 3,5% непартнерско насиље у последњих дванаест месеци, наспрам 10,5 и 1,7% старијих жена које нису трпеле насиље у детињству.

Други утврђени фактори ризика су: рана и присилна удаја, финансијска и материјална депривација, економска зависност, али и инвалидитет, ово последње искључиво код партнерског насиља. Патријархалне норме и вредности су такође истакнуте као значајан допринос ризику од насиља.