Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Представници Црвеног крста Србије су учествовали на регионалном тренингу на тему „Здравље у вандредним ситуацијама“


06.06.2022

Представници Црвеног крста Србије учествовали су на регионалном тренингу на тему „Здравље у вандредним ситуацијама“, тренинг је организован последње недеље маја у Сарајеву. Представници ИФРЦ су водили тренинг који је осмишљен у оквиру пројекта који континуирано ојачава регионалну сарадњу и подиже ниво спремности националних друштава да на адекватан начин реагују у могућим будућим кризама.

Поред представника Црвеног крста Србије, на тренингу су биле присутне и колеге из Црне Горе, Босне и Херцеговине, Републике Северне Македоније и Албаније. Предавачи су били Sherry Joseph, Aneta Trgachevska и члан Црвеног крста из Немачке, dr Hanna Kaade.

Учесници су на тренингу имали прилике да знање прошире кроз рад на темама које су директно повезане са широм области здравственог питања током криза и ванредних ситуација. Неке од области које су обухваћене овим тренингом су: глобални проблеми који могу узроковати здравствене кризе, како координирати здравственим кризама, климатске промене и утицај на здравље становништва, као и како се боље и ефикасније информисати и како комуницирати у кризним ситуацијама, те која је улога националних друштава Црвеног крста када настане епидемија или пандемија.

Представници из Црвеног крста Србије били су Бојана Бањевић, стручна сарадница Црвеног крста Београда и Милош Тодоровић, асистент здравствено-превентивне делатности у Црвеном крсту Србије.