Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Представљање програма обуке за неформалне неговатеље


31.08.2018

У четвртак, 30, августа 2018. године, Центар за подршку и инклузију Help net је у просторијама Геронтолошког центра Београд – Дом „Бежанијска коса“ одржао скуп „Обука за неформалне неговатеље“ организован у оквиру пројекта „Унапређење квалитета живота старијих особа, које живе у природном окружењу, кроз унапређење квалитета формалне и неформалне подршке“. Овај пројекат спроведен је у оквиру регионалног пројекта „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“ којим у пет држава Западног Балкана координира Црвени крст Србије а уз подршку коју дају Европска унија, Аустријска развојна агенција и Аустријски Црвени крст. Двадесет представника организација цивилног друштва присуствовало је презентацији.

Пројекат „Унапређење квалитета живота старијих особа, које живе у природном окружењу, кроз унапређење квалитета формалне и неформалне подршке“ је имао више компонентни, а једна од њих односила се на креирање обуке за неформалне неговатеље. Ова обука конципирана је тако да омогући унапређење компетенција неформалних неговатеља у смислу квалитета неге коју пружају, али и да допринесе њиховој самозаштити.

На скупу је представљен програм обуке за неформалне неговатеље. Неформални неговатељи су чланови породице који на себе преузимају највећу одговорност код неговања, најчешће жене између 45 и 60 година које су супруге, ћерке и снаје.  Оне поред неге старијег члана домаћинства брину и о осталим члановима породице – мужу и деци. Неформални неговатељи помажу старијим особама у кућним активностима, одржавању личне хигијене, кретању унутар стамбеног простора, одлсаку код лекара, али и у комуникацији са другим лицима или коришћењу новца и других добара. Програм обуке обухвата и упознавање неговатеља са задацима, изазовима али и начинима самозаштите. У сваком случају треба запамтити да је добар неговатељ онај који брине о себи. Једна од препорука је заговарање за вече препознавање улоге неговатеља и потребе за њиховом бољом, контуинуираном едукацијом.