Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Представљање пројекта “Иновативне услуге у локалној заједници” (I-CCC) на два регионална састанка


26.10.2021

Наташа Тодоровић, стручна сарадница Црвеног крста Србије је током протекле недеље говорила на два регионална састанка представљајући пројекат Иновативне услуге у локалној заједници (I-CCC) а који Црвени крст Србије имплементира у партнерству са Аустријским Црвеним крстом, Заводом за социјалну заштиту, као и са партнерима из Црне Горе. Овај пројекат, подржан од стране Европске уније и Аустријске развојне агенције има за циљ да допринесе реформама законодавног оквира који односи на услуге дуготрајне неге кроз развијање, тестирање и јавно заговарање за социјалне, иновативне волонтерске и услуге у заједници за старије особе у Аустрији, Црној Гори и Републици Србији, а иновативност се односи пре свега на рад са особама које имају дијагнозу деменције, превасходно старијима, као и са њиховим неформалним неговатељима.

Пројекат је прво представљен на IV Регионалној социјалној академији ИРИС мреже а у организацији Удружења „На пола пута“ из Панчева. Како је тема овогодишње академије била „Деинституционализација и развој услуга у заједници за различите кориснике (деца, особе са инвалидитетом, старији), представљање пројекта Иновативне услуге у локалној заједници је било у оквиру презентације добрих пракси, другог дана састанка, 21. октобра, и наишло на велико интересовање учесника из Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније и Албаније. Представљени су циљеви програма који обухватају :

  • Промовисање перцепције
  • Унапређење концентрације
  • Унапређење пажње
  • Промовисање асоцијативног мишљења
  • Промовисање краткорочног памћења
  • Унапређење дугорочног памћења
  • Унапређење језичких вештина
  • Промовисање логичног мишљења и решавања проблема
  • Охрабривање креативности и маште
  • Повећање обима покрета

Други састанак је одржан у Врњачкој бањи и онлајн, у организацији Специјалне болнице Меркур а у оквиру пројекта Социјална иновација за интегрисану здравствену заштиту старије популације у регионима ADRION (SI4CARE). У оквиру овог састанка, Наташа Тодоровић је пројекат представила у оквиру шире презентације о раду Црвеног крста Србије усмереном на заштиту и очување менталног здравља, приказујући прво активности везане за психолошку прву помоћ и психосоцијалну подршку везане за одговор на пандемију КОВИД-19 а онда представљајући детаљније иновативни рад у оквиру пројекта. Овај рад подразумева посебне вежбе са особама са дијагнозом деменције кроз које их воде обучени волонтери уз коришћење дигиталне мобилне апликације коју је креирао Истраживачки институт Joanneum из Аустрије. Сврха ових вежби је успоравање развоја деменције и ублажавање њених ефеката а у оквиру пројекта волонтери ће пружати подршку и неформалним неговатељима особа са дијагнозом деменције како би се смањио ризик од синдрома сагоревања и злостављања.