Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Представљена студија „Приступ услугама дуготрајне неге у Албанији“


22.05.2023

У оквиру пројекта ”Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током кризе Kовид-19 и будућих катастрофа“ које финансирају Европска унија и Аустријска развојна агенција 18. маја 2023. године представљена је студија ”Приступ услугама дуготрајне неге у Албанији”.

Конференција за медије одржана је у просторијама Албанског Црвеног крста, а презентацији су присуствовали поред партнера и представници Албанске националне телевизије, представници Министарства за социјална питања као и представници Удружења пензионера Албаније.  Уводничари на овом скупу су се сложили да је неопходна ближа сарадња система здравствене, и система социјалне заштите како би се старијим лицима и особама са инвалидитетом пружила што квалитетнија помоћ и нега.

Резултати истраживања у Албанији показују да 31,6% особа од 65 и више година има потребу за дуготрајним негом због тешкоћа у функционисању, док је међу особама са инвалидитетом од 18-64 године чак 98% оних којима је потребна дуготрајна нега због великих потешкоћа у обављању свакодневних животних активности. Студија је показала да у Албанији са једне стране не постоји довољан број домова за старије а са друге стране они су скупи за старије особе и њихове породице, такође у Албанији не постоји ни хранитељство за старије.  На основу ових резултата направиће се план заговарања како би се неке услуге унапредиле. Ова студија је рађена по истој методологији за цео регион, и треба да буде основа за формулисање препорука о томе како повећати капацитет пружалаца услуга и организација цивилног друштва, како би побољшали јавне политике, и како би увећали финансијска давања.

Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије координаторка пројекта говорила је о постигнутим резултатима пројекта на Западном Балкану, који поред истраживања садржи још четири компоненте: хуманитарну помоћ, психосоцијалну подршку и здраво старење, 62 микрогранта и заговарање за услуге дуготрајне неге. Такође је говорила и о конкретним резултатима у Албанији.

Након конференције организована је радионица за партнере која је подразумевала писање плана заговарања на основу резултата истраживања.

Током посете Албанији представници Црвеног крста Србије су посетили Црвени крст Драча и присуствовали радионици здравог старења. Секретарка Црвеног крста Драча сматра да су овакви пројекти јако значајни за старије особе, јер старије особе у Албанији имају врло мало могућности да се окупљају и да имају структурисане активности.  У оквиру овог дела пројекта преко 30 старијих особа редовно долази на активности здравог старења.  Истог дана мониторинг посета је подразумевала и посету организацији ”Se Bashku“ из Тиране ради се о организацији цивилног друштва која је једна од 10 организација из Албаније која је добила микрогрант и која се бави правима особа са инвалидитетом, али и правима старијих особа. Ова организација је почетком јануара у оквиру пројекта израдила приручник који користи за заговарање о приступачности институција, тротоара и транспорта за особе са инвалидитетом. Приручник је израђен у сарадњи са архитектом како би се олакшала архитектонска решења у граду Тирана.

Трећег дана посете представнике Црвеног крста Србије Наташу Тодоровић и др Милутина Врачевића примио је Генерални секретар Црвеног крста Албаније Artur Katuci. На састанку је разговарано о постигнутим резултатима пројекта и о његовом значају за  Национална друштва Црвеног крста у региону. Такође је истакнута потреба за даљим пројектима који су намењени унапређењу положаја старијих особа у региону.

Пројектом ”Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током кризе Kовид-19 и будућих катастрофа“ координира Црвени крст Србије, а партнери у Албанији су Албански Црвени крст и Албанска асоцијација геронтолога и геријатара.