Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Пројекат - Јаки и повезани


22.10.2020

Црвени крст Србије је уз подршку UNFPA започео реализацију пројекта „Јаки и повезани“. Пројекат има за циљ да се старији дигитално укључе у друштво кроз обуку АБЦ Дигитална инклузија, а обуке ће бити прилагођене старијим особама и њиховим потребама. Старије особе ће до краја децембра имати едукације на таблетима користећи Е- водич Црвеног крста Србије.

Поред едукација циљ пројекта је и да се ојача отпорност старијих особа и да се подржи вршњачка и међугенерацијска солидарност и подршка. Подршка се пружа редовно телефоном водећи кроз телефонске кругове, и уз подршку старијих волонтера. Овај пројекат спроводи пет организација Црвеног крста: Савски Венац, Крагујевац, Пирот, Сомбор и Нови Сад. У Црвеном крсту Крагујевца сваког уторка се спроводе ове активности уз поштовање свих епидемиолошких мера.