Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Психолошка прва помоћ и психосоцијална подршка у комплексним кризама, тренинг за тренере


10.12.2018

У Црвеном крсту Србије је од 7. до 9. децембра 2018. године одржана регионална радионице намењена увећању капацитета Националних друштвава у области психолошке прве помоћи и психосоцијалне подршке. Циљ радионице био је тестирање и рад на материјалима за обуку који је израдио Универзитет у Инсбруку, као и јачање капацитета учесника да држе обуке у својим државама и интегришу материјале у национални материјал за обуку у својим Националним друштвима и државама.

Ова тродневна радионица омогућила је да се учесници упознају са пакетом материјала који се односи на тим лидере и са њиховим обавезама и одговорностима током комплексних криза. Важан сегмент тренинга био је и брига за запослене и волонтере и улога тим лидера у јачању отпорности. Последњег дана је обрађена тема спонтаних волонтера која је врло значајна са становишта развоја будућих активности и управљања спонтаним волонерима, учесници су сазнали шта су изазови и која су могућа решења. Током тренинга је постојала размена знања и искустава међу учесницима из земаља региона.

На тренингу су учествовали запослени и волонтери из Црвеног крста Србије, Хрватског Црвеног Крижа, Црвеног крста Македоније и Словеначког Црвеног крста, као и представник Аустријског Црвеног крста који координира  целим пројектом.  Укупно је било 26 учесника.

Овај документ приказује активности хуманитарне помоћи спроведене уз финансијску подршку Европске уније. Ставове који су овде изнесени не треба ни на који начин да буду схваћени као званичан став Европске уније а Европска комисија није одговорна за то на који ће начин бити искоришћене информације у овом документу.