Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Обука из психолошке прве помоћи за ангажоване у телефонским центрима


12.03.2021

Као део процеса едукације и припреме за даље активности у оквиру регионалног пројекта Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих криза Црвени крст Србије је 9. и 10. марта за сараднике на пројекту организовао онлајн обуку из психолошке прве помоћи за координаторе и волонтере локалних организација Црвеног крста из Крагујевца, Суботице, Ниша и Чукарице, као и за координатора организације NOOIS, који ће имати отворене телефонске линије за ове две групе. 

Едукацију је водила психолог Лидија Риц Рихтер, а координатори пројекта су Наташа Тодоровић и Милутин Врачевић, стручни сарадници Црвеног крста Србије.

Овај трогодишњи пројекат има за циљ да се повећа капацитет одговора цивилног друштва на Западном Балкану на актуелну пандемијску кризу и будуће кризе, те да се посебно стави акценат на заштиту менталног здравља и изградњу отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом да превазилазе изазове са којима се суочавају: усамљеност, изолованост, недостатак комуникације, а који могу довести до погоршања њиховог менталног здравља.

Обука је обухватила презентације, као и интерактивни рад по групама а учесници су пре ње били у обавези да мапирају своје досадашње активности из области менталног здравља током одговора на панедмију. У обуци је учествовало 20 особа.

Први део обуке се односио на податке о менталном здрављу старијих особа и особа са инвалидитетом и ризицима за његово погоршање у току COVID-19 пандемије, као и основним принципима Психолошке прве помоћи који су осонов рада у овим центрима.  

Други дан обуке је креиран тако да се кроз практичан рад по групама учесници припреме за наредне активности које се односе на конкретно пружање психолошке прве помоћи на даљину, које ће се у оквиру пројекта радити у 5 локалних заједница у Србији, а у складу са развијањем епидемиолошке ситуације ови телефонски центри треба да се трансформишу у директну подршку лицем у лице, и да постану део развијања концепата здравог старења што се наслања на Декаду здравог старења Светске здравствене организације и здравих стилова живота за особе са инвалидитетом у локалним заједницама. С обзиром да је епидемија довела до значајних губитака у животима многих, губитака вољених особа, социјалних контаката, могућности за социјализацију, могућности за целоживотно учење, губитка финансијске сигурности, те да само они који су дигитално писмени могу да одрже неки ниво комуникације са другима, важан сегмент едукације био је део који се односи на суочавање са губицима и на туговање као и начинима за њихово превазилажење. Пажња је усмерена и на део рада у коме су приказивани кратки филмови који су приказивали телефонске позиве особа које имају неки проблем и траже помоћ, а које је израдио Референтни центар за психосоцијалну подршку Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца.

Овај регионални пројекат је подржан од стране Европске уније, Аустријске развојне агенције и Аустријског Црвеног крста.