Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Психосоцијална подршка у несрећама – обука


26.09.2019

У оквиру јачања капацитета Црвеног крста Србије за пружање психосоцијалне подршке у несрећама у периоду од 26. до 28. августа 2019. године организована је едукација за деветнаесторо запослених и волонтера, а у тренинг-центру у Митровом Пољу. Ова тродневна обука обухватила је предавања и интерактивни рад по групама, као и симулације несрећа. Учесници су могли да науче шта је кризни/ критични/ ванредни догађај, који су ефекти кризног догађаја и које су психосоцијалне реакције људи који су доживели кризну ситуацију. Такође су обрађени основни принципи комуникације и планирање имплементације. Организоване су и две симулације од којих се једна односила на поплаву а друга на принудно слетање авиона. У наредном периоду Црвени крст Србије ће наставити са јачањем својих капацитета за пружање психосоцијалне поруке.