Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Радионица „Јачање социјалне заштите у Србији кроз увођење елемената за реаговање на кризу/кризне ситуације“


15.12.2022

У београдском хотелу Radisson Blue је 12. децембра 2022. године одржана  радионица „Јачање социјалне заштите у Србији кроз увођење елемената за реаговање на кризу/кризне ситуације“ а уз учешће доносилаца одлука и практичара из кључних владиних министарстава и агенција са централног и локалног нивоа, као и представника цивилног друштва, академске заједнице, тима УН у Србији и донаторске заједнице. Радионица је имала за циљ размену знања и стратешких импликација у борби против сиромаштва у Србији а организована је у оквиру заједничког програма УН у Србији који спроводе УНИЦЕФ и УНФПА, уз учешће УНХЦР-а и у блиском партнерству са специјалном саветницом премијерке за Агенду 2030, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, другим ресорним министарствима, локалним самоуправама, Републичким заводом за статистику, Црвеним крстом Србије и Светском банком.

Представници Црвеног крста Србије, Наташа Тодоровић и Ранко Демировић учествовали су на овој радионици кроз приказивање примера добре праксе из ове области рада Црвеног крста. Ранко Демировић је представио праксе и процедуре у области пружања помоћи породицама са децом, у пројекту подржаном од стране УНИЦЕФ-а,  док је Наташа Тодоровић представила програм помоћи у кешу социјано угроженим старијим особама који је подржан од стране УНФПА-а. Она је такође  говорила и о новчаној подршци у оквиру пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током кризе КОВИД-19 и будућих криза“ у координацији Црвеног крста Србије и уз подршку Европске уније и Аустријске развојне агенције, а кроз који је 5.000 старијих особа и особа са инвалидитетом на Западном Балкану примиле помоћ.

Свакако постоје предности дистрибуције новца у односу на класичну поделу пакета хуманитарне помоћи, ово је економичнија врста помоћи на име бројних уштеда и она омогућава примаоцима, поготово старијим особама са њиховим веома различитим потребама, да прилагоде помоћ себи и задовоље специфичну потребу у конкретној кризној ситуацији. Иако подела кеша не може бити једини и универзални одговор на хуманитарне кризе, ово је врста помоћи која је јефтина и релевантна у великом броју сценарија а пошто је прилагођена индивидуалним потребама појединаца, она је и адекватна.