Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Рад на стандардизацији обуке у добровољном давалаштву крви


18.05.2022

Почео је рад на стандардизацији обуке младих у добровољном давалаштву крви сусретом 29 младих волонтера Црвеног крста  из целе земље у Митровом Пољу од 13. – 15. маја.

Дефинисане се приоритетне области кључне за квалитетан рад у промоцији, регрутовању и задржавању добровољних давалаца крви кроз интерактивни семинар чији су реализатори били управо млади волонтери. Формиране су и радне групе које ће наставити да креирају садржаје и материјале у овој области.

#ddk #dobrovoljnodavalastvokrvi #volonteri