Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Регионална обука представника националних друштава за готовинску помоћ и помоћ у ваучерима


23.11.2021

У периоду од 8. до 12. новембара 2021. године, Црвени крст Србије је организовао регионалну обуку за готовинску помоћ и помоћ у ваучерима према стандардном програму Међународне Федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца под називом " Level 2 Cash Transfer Programming". Обука се спроводи у оквиру пројекта "Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током КОВИД-19 и будућих криза", који финансијски подржавају Европска унија и Аустријска агенција за развој, а пројектом координира Црвени крст Србије. На обуци је присуствовало 25 учесника из Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније и Србије који су представници националних друштава. Модел готовинске и ваучер помоћи у овом делу региона до сада није у великој мери примењен, те ће представници националних друштава из региона имати прилике да међу првима спроведу овакав модел помоћи у земљама у којима раде. Предавачи, експерти из ове области, су представници Аустријског Црвеног крста.

Обука је одржана у хотелу Палас у Београду. Црвени крст Србије је као организатор и координатор пројекта у обуку укључио пет представника, који су запослени на различитим програмима у оквиру делатности Црвеног крста Србије.

Обука је обухватала 4 целине, у којима су учесници имали прилике да уче механизме организације, селекције и мониторинга модела која се базира на готовинској и ваучер помоћи, али и да међусобно размене искуства из досадашњег рада.

Првог дана учесници су имали прилике да се додатно информишу о самом моделу кроз предавања која су се односила на увод у готовинску помоћ. Другог дана је фокус био на делу када се користи готовински трансфер, те су учесници кроз сесије имали прилике да науче како да ураде процену изводљивости CVA, механизме испоруке и примене нових технологија у раду, али и мапирање основних тржишних система и тумачење утицаја на тржишне системе. Трећи дан је био посвећен практичном раду и разумевању модела кроз учење о критеријумима за анализу одговора и анализу ризика и мера за ублажавање истог. Четвртог дана је уследио наставак у коме су учесници едукације наставили да развијају план, кроз рад у групама, на основу студије случаја која је била пример за рад. Као наставак развијања модела у пракси, учесници су се посветили делу мониторинга и изради плана имплементације. Наведене теме су биле део целине Избор, пројектовање и имплементација. Пети дан је био планиран за сумирање кључних сегмената у планирању и имплементацији, али и прилика како би се још једном скренула пажња на важност свеобухватног планирања у ванредним ситуацијама и укључивања елемента готовинске спремности, која се укључује као вид помоћи.