Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Саветовање посвећено Програму народних кухиња


24.05.2024

Црвени крст Србије је у периоду од 21. до 23. маја ове године организовао саветовање које је посвећено Програму народних кухиња.

На скупу који је одржан у Сокобањи, учествовало је више од 80 колега из 70 организација Црвеног крста.

Током саветовања, учесници су изнели своја искуства у спровођењу Програма који има за циљ помоћ породицама и појединцима који се налазе у стању социјалне потребе.

Подршка Црвеног крста која се огледа у обезбеђивању куваног оброка за наше суграђане који спадају у рањиве групе је од посебног значаја обзиром да су од укупног

броја корисника Народних кухиња трећина особе млађе од 18 година.

Захваљујући тимском раду дефинисали смо изазове са којима су суочене организације Црвеног крста у пружању поменутих услуга али и снаге Програма које се огледају првенствено у знањима, искуству и ентузијазму запослених у организацијама Црвеног крста, на свим нивоима организовања.

Разменили смо и искуства о томе на који начин одговорити на многобројне изазове.

Пред нама је још много изазова, труда и усавршавања како би на адекватан начин унапредили квалитет живота оних људи којима је драгоцена помоћ Црвеног крста.