Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Сарадници Црвеног крста Србије добитници награде “Анђелка Милић” за 2024. годину


12.03.2024

Дана 06.03. 2024. године у Аероклубу, у Београду  с почетком у 18:00 часова је одржана свечана додела награда “Анђелка Милић” за 2024. годину.

Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић, сарадници Црвеног крста Србије добили су награду за „За подршку развоју стварања знања из области родних студија у Србији (теорија и истраживања)“ уз истицање да у свом континуираном раду они посебну пажну посвећују родној равноправности старијих жена, које представљају групу под ризиком, истичући инересекционалност као ризик од маргинализације ове групе жена и потребу посматрања свих феномена родне равноправности кроз призму  целоживотног циклуса.  Међу првима су говорили о потреби прикупљања података о насиљу над старијим женама како би се феномен истражио и како би се дизајнирале адекватне превентивне политике и превентивни програми. Публикација “Истраживање насиља на Западном Балкану, у Молдавији и Украјини” представља пионирски покушај да се расветли насиље над старијим женама не само у Србији већ на територији Западног Балкана, плус Молдавија и Украјина. Као посебно истакнуте компоненте њиховог рада препознати су спајање истраживачког рада на основу кога се креирају услуге, обуке и заговарачке активности, али и дају препоруке за унапређење јавних политика, истичући  родну равноправност у свим јавним политикама. У њиховом раду је редовна обука старијих жена на тему дискиминације, превенција насиља и људских права старијих, али и геронтодомаћица и чланова породица.

Ову  награду додељује Секција за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (СЕФЕМ), у циљу оснаживања феминистичке производње контекстуализованог знања, путем оригиналних и релевантних истраживања, као и њихове креативне употребе и примене у свим областима друштвеног живота у Србији. На овај начин тим СЕФЕМ-а жели да ода признање и да трајно очува успомену на научно дело, научни допринос и феминистички активизам Анђелке Милић (1942-2014), која је била и прва председница СЕФЕМ-а. Овогодишњи жири су чиниле др Зорана Антонијевић, др Ивана Пантелић и др Лилијана Чичкарић.