Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Састанак партнера на пројекту „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“


24.09.2018

У Црвеном крсту Србије је у четвртак и петак, 20. и 21. септембра 2018. године одржан састанак партнера на пројекту „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“. Пројекат се успешно реализује више од две године у пет земаља и током реализације постигнути су многи циљеви и остварени извесни помаци у заговарању. С обзиром на то да је сада последњих пола године реализације, састанак је организован како би партнери припремили план рада за последњу фазу пројекта која ће обухватити пре свега прикупљање примера добре праксе, израда публикације која се односи на спроведена истраживања и организовање завршне конференције.

Током дводневног састанка, партнери из Албаније, Аустрије, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе и Србије разговарали су о томе колико је имплементација пројекта током последње две и по године донела промена у њиховим државама. Већина се сложила да поред ефеката које пројекат има у домену већег укључивања креатора јавних политика и доносилаца одлука у проблематику везану за социјално укључивање старијих, највећу вредност пројекта представља јачање и одрживост мрежа цивилног друштва које се баве старијима и њихово заједничко заговарање за достојанствено старење, што је и био главни циљ пројекта.  Пројекат је довео до повећаног интересовања и видљивости мрежа, као и њихово ширење. Али такође значајно је и повећана мотивација самих старијих да буду део заговарачких процеса и да говоре у своје име и личним ангажовањем повећавају учествовање своје генерације у заједници и друштву.

Партнери су се сложили и да ће штампање примера добре праксе прикупљене из 62 мала локална пројекта у пет држава Западног Балкана бити једна од трајних вредности пројекта јер је велики број ових пројеката демонстрирао креативне и ефикасне начине за социјално укључивање старијих и да они представљају и добре примере самоодрживости који се могу лако поновити и у другим заједницама широм региона.

Пројектом „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“ координира Црвени крст Србије у пет држава региона а уз подршку Европске уније, Аустријске развојне агенције и Аустријског Црвеног крста.