Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Састанак правних саветника националних друштава у Женеви


02.07.2018

У Женеви је данас почео редовни годишњи састанак правних саветника националних друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца.

На овом значајном догађају учествују представници 79 националних друштава.

Овај тродневни састанак се одвија у два дела.

У првом делу, током два дана када је организатор Међународни комитет Црвеног крста, учесници разматрају питања из мандата МКЦК:  заштита медицинских радника приликом пружања помоћи током сукоба, дифузија међународног хуманитарног права, статус међувладиних разговора у процесу Јачања поштовања међународног хуманитарног права, питање забране употребе нукеларног наоружања као и заштита личних података корисника хуманитарних програма Покрета. Такоже, разговара се и о темама на највишим статутарним састанцима Покрета који ће бити одржани следеће године у Женеви.

Рад се одвија кроз разматрање наведених питања у радним групама. Такође, у радним групама се разговара и о питањима Женевских конвенција и Допунских протокола, миграција, коришћења високе технологије као оружја у сукобима, тероризму и хуманитарним последицама.

У другом делу, током једног дана када је  организатор Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, разматрају се питања интегритета, корупције, заштите запослених и волонтера у њиховом раду, сексуалне експлоатације и злостављање као и питања која ће бити разматрана на наредној седници Генералне скупштине 2019. године.

Црвени крст Србије је редовни учесник ових састанака захваљујући непосредној подршци Регионалне делегације МКЦК из Београда.