Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

„СВАКО ИМА ПРАВО“ - Светски дан прве помоћи, 14. септембар


14.09.2019

Светски дан прве помоћи ће бити обележен у суботу 14. септембра.  Организације Црвеног крста широм света том приликом скрећу пажњу на значај познавања прве помоћи  за појединца и за друштвену заједницу.

Светски дан прве помоћи у 2019 години скреће пажњу на то да прва помоћ треба да буде доступна свима, без обзира на расу, пол и узраст, на припадност било ком друштвеном слоју или групи.  У првој помоћи не сме бити дискриминације, не сме бити маргинализованих група, не сме бити невидљивих и заборављених категорија људи у друштву. 

 

 

Свако од нас може бити у прилици да му је потребна прва помоћ. У исто време свако од нас може да научи да пружи прву помоћ.  Нису  потребни ни чаробни штапић, ни супермоћи да бисте постали нечији херој. Потребни су само знање и одважност да га примените у тренутку када је потребно.

У Србији постоје позитивна законска решења која регулишу право и обавезу грађана, организација и шире друштвене заједнице када је у питању прва помоћ. Закон о здравственој заштити Републике Србије налаже да је сваки грађанин дужан да  пружи прву помоћ повређеном или болесном у хитном случају у границама својих знања и могућности. Право и обавеза пружања прве помоћи уређени су и законима који односе на безбедност саобраћаја и безбедност и здравље на раду. Доступност прве помоћи неопходна је у свим околностима где је повећан ризик за настанак повреда.

Организације Црвеног крст у градовима и општинама у Србији ће поводом Светског дана прве помоћи организовати:

  • Промотивне активности на јавном месту: приказивање пружања прве помоћи и друге активности у коју би се укључили грађани;
  • Бесплатне обуке за грађане, на „дан отворених врата“, када заитересовани грађани могу доћи да стекну или обнове знања из прве помоћи уз предаваче Црвеног крста. На овај начин чинимо досупним учење прве помоћи оним грађанима који за то немају законску обавезу (као што су возачи и запослена лица). Црвени крст Србије ће такође увести ту праксу. Прва у низу обука ће бити за представнике медија који ће се уједно упознати и са идејом кампање „Свако има право“.

У првој половини 2019. године Црвеном крсту у Србији обучено је укуно 20,383 грађана. Од тога,  10,628 ученика основних и средњих школа, 1,983 деце предшколског узраста је похађало радионице из прве помоћи прилагођене овој узрасној доби, 4,612 грађана запослених на радним местима са повећаним ризиком, међу којима су и припадници стуктура за деловање у несрећама и 3,160 кандидата за возаче, који су похађали обуку из прве помоћи, прописану Законом о безбедности саобраћаја на путевима.

Следи видео приказ пружања прве помоћи које је урадио Рефернтни центар за едукацију у првој помоћи Међународне Ферерације Црвеног крста – анимације пружања прве помоћи које изводи познати пантомимичар. Видео клипове можете преузети путем линкова: