Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Свечано отварање Центра за негу у заједници у оквиру пројекта „Иновантне услуге за старије у локалним заједницама (I-CCC)“


17.12.2021

Свечано отварање Центра за негу у заједници организовано је 16. децембра 2021. године у Сомбору у оквиру пројекта „Иновантне услуге за старије у локалним заједницама (И-ЦЦЦ)“.

Отварање Центра је део пројекта који Црвени крст Србије од новембра 2020. године спроводи у партнерству са Аустријским Црвеним крстом а уз подршку Европске уније и Аустријске развојне агенције.

На свечаном отварању је представљен простор у коме ће боравити старије особе, као и активности које ће им бити доступне током боравка у Центру. Циљ Центра је да унапреди положај старијих особа у заједници, као и неформалних неговатеља (претежно чланова породице) који ће моћи да организују време на квалитетнији начин. Посебан акценат у свим активностима планираним у овом пројекту је на старијим особама које болују од деменције, те на неформалним неговатељима који брину о тим особама.

Активности које ће пружати Центар обухватају: едукације неформалних неговатеља, едукације старијих, радионице хеклања, сликања и израда ручних радова за старије особе, библиотека и простор са рачунарима где ће старије особе моћи да уче и развијају личне информатичке вештине.

На свечаном отварању говорили су: Душанка Голубовић, државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Славица Милојевић, Републички завод са социјалну заштиту; Наташа Тодоровић, стручни сарадник Црвеног крста Србије; Љиљана Тица, заменица градоначелника Сомбора.

Душанка Голубовић је истакла да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наставља политику деинституционализације, што доводи до побољшања одговора на потребе појединца унутар његовог окружења. Политика што квалитетније помоћи појединцу унутар заједнице се мора базирати на развоју различитих услуга у заједници, а Центар је добар пример такве иновантне услуге и у смислу тога да ће деловати афирмативно на друге јединице локалне самоуправе.

Наташа Тодоровић је истакла да је Центар једна од активности која се реализује у Пироту и Сомбору. Поред Центра, пројекат уноси нове технологије и нове приступе према особама код којих је дијагностификована деменција, али и према породицама чији члан има деменцију. Дементне особе су искључене из друштву, а породице дементних особа су под великим притиском. У наредном периоду ће се са старијим особама са деменцијом радити когнитивне вежбе преко таблета и кроз време ће бити праћено на који начин овакве вежбе могу успоравати развој деменције, закључила је Наташа Тодоровић.

Љиљана Тица је истакла да град има веома добру сарадњу са Црвеним крстом Сомбора, али и са другим организацијама и институцијама које се баве овом темом. Поред веома добре сарадње на локалном нивоу, пројекти какав је „Иновантне услуге за старије у локалним заједницама (И-ЦЦЦ)“ су веома значајни и веома је важно што је Сомбор део таквих пројектних активности.

Према подацима Светске здравствене организације за Европу, процењује се да у Европи тренутно од деменције пати око 10 милиона људи, док се сматра да се број особа са деменцијом удвостручити до 2030. године. У Србији се процењује да око 140 хиљада људи болује од деменције. Имајући у виду да је ова група људи под великим ризиком од друштвене маргинализације, злостављања и неадекватног неговања,  услуге које ће бити реализоване у оквиру пројекта обухватају и кућне посете особама са деменцијом али и пружање подршке кроз једноставне активности и превентивне мере. Један елемент ове подршке су когнитивне вежбе за особе са дијагностикованом деменцијом у циљу успоравања тока болести. Обучени волонтери посећиваће старије особе са деменцијом најмање једном недељно и поред психосоцијалне и практичне подршке имаће редовне когнитивне вежбе на таблетима које је развио Истраживачки институт Јоаннеум из Аустрије.