Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

СЕМИНАР О МЕЂУНАРОДНОМ ХУМАНИТАРНОМ ПРАВУ


21.04.2022

У седишту Црвеног  крста Србије од 19. до 21. априла 2022. године одржан је семинар о међународном хуманитарном праву за правнике и суденте академских институција из Србије – Правног факултета Универзитета  у Београду, Правног факултета у Нишу, Правног факултета у Новом Саду, Правног факултета у Крагујевцу, Правног Факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду, Факултета за пословне студије и право Универзитета Унион, Факултета безбедности, Војне академије, Факултета политичких наука.

Семинар је подржала Регионална делегација Међународног комитета Црвеног крста у Београду, професори и експерти у овој области.