Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

СОЦИЈАЛНА УКЉУЧЕНОСТ СТАРИЈИХ ОСОБА (65+) У СРБИЈИ


02.02.2018

У понедељак 5. фебруара у 12 часова у Медија центру одржава се конференција под називом "СОЦИЈАЛНА УКЉУЧЕНОСТ СТАРИЈИХ ОСОБА (65+) У СРБИЈИ" коју организује Црвени крст Србије.

"СОЦИЈАЛНА УКЉУЧЕНОСТ СТАРИЈИХ ОСОБА (65+) У СРБИЈИ" представља резултате истраживања које је реализовано у оквиру трогодишњег регионалног пројекта „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа ( TASIOP)“. Пројекат се реализује уз финансијску подршку Европске уније, Аустријске агенције за развој и Аустријског Црвеног крста у пет земаља Западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Србија), пројектом координира Црвени крст Србије. Циљ пројекта је јачање капацитета организација цивилног друштва и мотивисање старијих за веће укључивање у све сфере друштва.

Србија се налази међу европским земљама које бележе највећи удео старијих у становништву и сматра се једном од “најстаријих” популација на свету. Суочена са тешкоћама пост-социјалистичких промена, ограничених домета реформи и промена економских и социјалних услова, Србија покушава да створи услове за квалитетан живот старијих особа.

Истраживање о социјалној укључености старијих у Србији, које је спровелаSeConS група за развојну иницијативу у оквиру пројекта којим координира Црвени крст Србије, пружа систематски приказ положаја старијих особа и изазова са којима се суочавају у остваривању квалитетног живота у трећем добу и то према више димензија:

  • финансијској ситуацији и материјалном благостању;
  • приступу важним ресурсима и услугама (здравствена и социјална заштита, становање, превоз, доступност јавног простора, приступ новим технолгијама);
  • друштвеној партиципацији и социјалним мрежама;
  • квалитету живота и субјективном благостању.

Налази показују да значајан број старијих мушкараца и посебно жена није задовољило своје здравствене потребе у 2015. години, док 8% мушкараца и 17% жена старих 65 и више година не прима никакву пензију. Старије особе у Србији знатно су више материјално депривиране него њихови вршњаци који живе у ЕУ 28. Тешка материјална депривација посебно погађа старије жене. На то указује податак да готово трећина старијих жена (65+) нема два пара обуће. Старије особе у Србији слабо користе информатичке технологије, а готово две трећине чине домаћинства у којима старија лица живе сама или са супружником/цом. Старије жене чешће него мушкарци живе у самачким домаћинствима.

О истраживању говоре:

  • Весна Миленовић, генерални секретар Црвеног крста Србије
  • Наташа Тодоровић, Црвени крст Србије
  • Проф. др Марија Бабовић SeConS
  • Стефан Стефановић, SeConS
  • Катарина Величковић, SeConS