Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Студијска посета Аустрији


08.10.2021

У оквиру пројекта „Оснаживање старијих жена: спречавање насиља кроз промену социјалних норми у Србији и Аустрији EmPreV)“, који се спроводи уз подршку Европске уније, Аустријске развојне агенције и Аустријског Црвеног крста, представници цивилног сектора и институција из Србије били су у студијској посети Аустрији у периоду између 4. и 6. октобра 2021. године. Ова посета имала је за циљ међусобно учење, размену мишљења и упознавање као и истраживање могућности за примену добрих пракси испробаних у Аустрији у оквиру праксе у Србији. Чланови српске делегације су поред Наташе Тодоровић и Милоша Тодоровића из Црвеног крста Србије били Бранкица Јанковић, Повереник за заштиту равноправности, Сузана Мишић, саветница у Геронтолошком центру Београд као и Гордана Миловановић, извршна директорка организације Help Net.

Представнике из Србије је дочекао генерални секретар Црвеног крста Аустрије а приликом студијске посете делегација из Србије је имала прилике да се упозна са начином рада и организацијом унутар Црвеног крста Аустрије, али и да се упозна са радом локалних организација као што су Црвени крст Беча и Црвени крст Бадена. Такође, овом приликом су организовани и састанци са стручним сарадницима и координаторима националног друштва чије делатности су директно укључене у реализацију ЕмПреВ пројекта, али и састанци са представницима тренинг центара у оквиру Црвеног крста Беча и локалне НВО. Током целокупне студијске посете обе стране су активно размењивале искуства и развијале идеје за будућу сарадњу.

Први дан посете обухватио је упознавање са активностима Аустријског Црвеног крста, партнера у пројекту, а које се односе на превенцију насиља над старијим женама, укључујући посету локалној организацији Аустријског црвеног крста у Бадену а која има дневни центар за старије и стални програм пружања услуга и организовања активности у заједници за старије особе. Особље центра је представило мере превенције насиља над старијима које се предузимају у центру.

Другог дана партнери су посетили „Центар у комшилуку“, центар за социјалну интеграцију поготово старијих особа а који води организација цивилног друштва Hilfswerk. Са представницима центра је разговарано о раду центра са старијима и превенцији насиља у оквиру његових активности. Током овог дана партнери на EmPreV пројекту су имали и дискусију о резултатима пројекта заједно са спољним експертима који су сарађивали у раду пројекта. Резултате са аустријске стране презентовала је Anna Scheithauer, док је са српске стране презентер била Наташа Тодоровић. Након увида у резултате покренута је дискусија са експертима из Аустрије. Запажања свих присутних су била да је реализације пројекта у Србији била веома квалитета, а посебно интересовање је владало за кампање подизања свести заједнице кроз организовање изложбе у Кнез Михаиловој, као и промотивне кампање у којима су постери и видео спот приказани у поштама и градском превозу широм Србије.

Трећег дана организована је посета центру за обуку Аустријског Црвеног крста, преглед просторија и опреме и састанак са директорком центра Claudiom Michalica-Zottl  као и социјалном радницом одговорном за рад са старијима, Teresom Hofstätter. Дискусија о стандардима и процедурама везаним за пријављивање насиља над старијим особама укључила је и Alexandera Edera, начелника одсека за услуге неге Бечког Црвеног крста.

Ова посета је донела многа нова и значајна сазнања представницима институција и цивилног сектора из Србије а који су већ активни у превенцији насиља над старијим особама и старијим женама на више нивоа и њени резултати биће рефлектовани у израдама будућих планова, пројеката али и предлога за јавне политике. Представници обе стране су се сложили да је закључак ове посете веома успешна дугогодишња сарадња националних друштава Аустрије и Србије, која је потврђена кроз низ заједничких пројеката. Представници са обе стране су били сагласни да је пројекат „Оснаживање старијих жена: спречавање насиља кроз промену социјалних норми у Србији и Аустрији (EmPreV)” изузетно успешно реализован и да је од изузетне важности наставити сарадњу и начинити још један корак напред ка промени друштвених, социјалних и културних норми како би се само насиље над старијим женама спречило, али и побољшао положај старијих особа на општем плану.