Симина 19, 11000 Београд, Србија; // телефон:+381 11 30 32 125; факс:+381 11 263 43 48;
      

Сурфуј опрезно


04.10.2019

Према потписаном споразуму  Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије  и Црвеног крста Србије у циљу ефикаснијег деловања на побољшању услова за безбедност деце на интернету  посебно када је реч о трговини људима „#surfujoprezno“ , обука за омладинце, тренере у Програму борбе против трговине људима Црвеног крста,  је одржана за 4. октобар 2019.   Овим су већ оспособљени тренери стекли  додатна знања како би постојећем едукативном садржају додали  и овај значајан модул. Након обуке  учесници ће присуствовати  предавањима која организује Министарство туризма и телекомуникација и  након таквог практичног дела и провере знања добиће и  адекватне сертификате које ће заједнички издати Министарство и Црвени крст Србије.